Muskeltestning på distans med Scalin Teknologi

In Swedish (English below):

Jag har 20+ års erfarenhet av kost & örter för naturlig hälsa samt emotionell healing. Har tidigare drivit Vibera på St. Eriksplan med Quantum Pulse och nu övergått till Nuvision och SCIO; datoriserad kinesiologi.

Jag är intuitiv och tar Scalin Teknologi till hjälp för att se fysiska och emotionella/mentala obalanser. Vissa apparater läser in frekvenser, men det nyaste nu är att läsa in information direkt från Kvantfältet. Din info (namn, var och när du är född) skapar en koppling mellan dig, mig och teknologin i Kvantfältet. I Kvantfältet är vi alla sammankopplade.

Det finns två komponenter till den här teknologin. Det är den analytiska sidan som jag kallar digitaliserad muskeltestning (vanlig muskeltestning används vid fastställande av allergier t ex) och healing sidan som jag kallar digitaliserad homeopati. Nästan mer intressant är vad som kommer fram om det emotionella/mentala. Det som behöver läka på den nivån kan lösas upp på olika sätt och där kan teknologierna också vara till hjälp. Vi kan även göra sessioner med en kombination av frekvensbehandling med The Work / EFT / Imagery för att läka den emotionella/mentala kroppen.

Mer info om Nuvision här.

Tänk om dina fysiska symptom kommer från negativa repetitiva tankemönster? Eller stress från ditt jobb eller förhållande? Du kanske lever i det förflutna och fortfarande håller fast vid gamla relationer, skuld eller ånger? Tänk om din trötthet är något enkelt som om du har mineralbrist eller parasiter? I den traditionella vårdmodellen tar man inte hänsyn till något av detta utan läkemedel skrivs ut för att maskera symptom, men de löser aldrig det underliggande problemet.

Det som är viktigast för mig personligen är om det fungerar och det är därför jag jobbar med Nuvision. Jag började med Scio 2016, ett år senare köpte jag Nuvision. Dessa typer av teknologier kom på åttiotalet och finns nu i många länder. I Tyskland t ex används de även av vanliga läkare. En teknologi kan kosta ett par hundra tusen. Jag använder både Nuvision och Scio beroende på vad som behövs, de fungerar lite olika. Min erfarenhet av mig själv, familj och feedback från mer än femhundra klienter är att Nuvision och Scio är otroligt träffsäkra och har varit till mycket hjälp!

Jag försöker hålla en låg timpenning,800 kr. Första sessionen kostar 1800 kr. I det ingår en timme då jag först sitter själv och jobbar. Då scannar jag dig mot de 50 000 signaturer som finns i programmen och och tolkar resultatet, vilket kan ta tid. Men oavsett betalar du endast för två timmar och en kvart. Vi ses sen en timme via t ex Zoom där vi går igenom resultatet. Du får sen en inspelning av sessionen och skriftlig info med de kosttillskott, örter och vibropathics (homeopatmedicin) som passar just dig och råd om diet och livsstilsförändringar.

In English:

I have 20 years experience in diet & herbs for natural health as well as emotional healing. Previously I ran Vibera on St. Eriksplan with Quantum Pulse and I have now transitioned into Nuvision and SCIO, computerized kinesiology. The technology helps detect imbalances and underlying causes of ill health. The information may be herbal and nutritional, or mental / emotional.

What if your physical symptoms are because of what you think or say to yourself? Or your job or relationship? What happens if it is because you live in the past and that you still hold on to old relationships, guilt or regret? What if your fatigue is as simple as if you have a mineral deficiency? What if you have parasites?

The traditional care model does not take into account any of this and drugs are prescribed to mask the symptoms, but they never solve the underlying problem.

I take 800 kr per hour. Usually a session is 60-90 minutes. The first visit takes 2 1/2 hours. Additional work afterwards to interpret the scan is included in the price. So on an initial visit, we will test you against 50 000 signatures contained in the programs and evaluate the results. You get a list of recommendations on diet, dietary supplements, and vibropathics (homeopathic medicine) to balance your body's energy field.

And even more interestingly what the flower essences tell about the emotional/mental. What needs healing on that level can be addressed in many ways.

You can also come to receive a combination of frequency therapy/The Work/EFT/Imagery to heal the emotional/mental bodies.